Historia Bractwa ORP Warszawa – cz. VIII

W uznaniu zasług Br Wiceadmirała Macieja Węglewskiego dla istnienia i rozwoju naszego Stowarzyszenia, postanowiono z okazji jego pożegnania się z mundurem, wręczyć mu sygnet Bractwa ORP WARSZAWA.

Historia Bractwa ORP Warszawa – cz. VII

Rok 2009 – rok w którym mija 10 lat od momentu narodzenia się naszego stowarzyszenia. Czas najwyższy by spojrzeć wstecz na naszą dotychczasową działalność, czy udało się nam zrealizować zakładane przez nas założenia ? – moim skromnym zdaniem uważam że zdecydowanie tak – ponieważ mimo początkowych trudności, działalność naszego Bractwa rozwijała się stopniowo i do chwili obecnej stowarzyszenie wypełnia godnie swoje statutowe obowiązki.

Historia Bractwa ORP Warszawa – cz. V

Bractwo nasze w dalszym ciągu kontynuuje zadzierzgnięte uprzednio więzi z Bractwem Okrętów Podwodnych i Stowarzyszeniem Oficerów Rezerwy 34 pułku lotnictwa myśliwskiego i sympatyków lotnictwa.

Historia Bractwa ORP Warszawa – cz. IV

Bractwo w dalszym ciągu kontynuuje wypracowane uprzednio formy pracy mające na celu zacieśnienie więzi ze środowiskami – zarówno wojskowymi jak i cywilnymi w naszym kraju. W tym celu zorganizowano szereg spotkań w placówkach wojskowych, cywilnych i kulturalnych.

Historia Bractwa ORP Warszawa – cz. VI

Rozpoczął się kolejny rok istnienia naszego Bractwa – rok 2008. W Klubie Oficerskim odbyło się w dniu 15-03-2008 Walne Zebranie Bractwa – po zakończeniu obrad zgromadzenie udało się do Klubu Marynarskiego by na wspólnym obiedzie uścisnąć sobie dłonie powspominać czasy służby.

Historia Bractwa ORP Warszawa – cz. III

W dniu 12 marca 2005 r. w związku z upływem kadencji dotychczasowego zarządu, odbyły się wybory do nowych władz Bractwa. Zgromadzenie jednogłośnie udzieliło ustępującemu zarządowi absolutorium.

Historia Bractwa ORP Warszawa – cz. II

Celem integracji wewnętrznej organizacji, zorganizowano I Zbiórkę Polową w miejscowości Garczyn, wydano pierwszą część śpiewnika Bractwa opracowanego i wydanego własnym sumptem przez M. Miszewskiego a także wykonano szereg prac organizacyjnych mających na celu sprawne działania Bractwa, między innymi system wewnętrznego powiadamiania.
Od momentu wspólnego wyjazdu do Garczyna datuje się bezpośrednią współpraca z Bractwem Okrętów Podwodnych.

Historia Bractwa ORP Warszawa – cz. I

We wrześniu 2000 r. na cmentarzu Oksywskim spotkała się grupa kadry zawodowej z ORP Warszawa by po raz ostatni pożegnać kolejnego, odchodzącego na „Wieczną Wachtę” towarzysza wspólnej, marynarskiej służby na pokładzie Niszczyciela.
Po zakończeniu uroczystości grupa około dwudziestu osób, składająca się z byłych członków kadry zawodowej z ORP Warszawa, pozostających nadal w służbie czynnej jak i rezerwistów – udała się do Klubu Oficerskiego na Oksywiu.