Historia bractwa
Historia Bractwa ORP Warszawa – cz. V

Historia Bractwa ORP Warszawa – cz. V

Bractwo nasze w dalszym ciągu kontynuuje zadzierzgnięte uprzednio więzi z Bractwem Okrętów Podwodnych i Stowarzyszeniem Oficerów Rezerwy 34 pułku lotnictwa myśliwskiego i sympatyków lotnictwa. Ponadto nawiązano kontakt z Gdyńskim Forum Pozarządowym. Delegacje Bractwa ORP Warszawa brały udział w obchodach:

  • 60 rocznicy powrotu do Polski Daru Pomorza, trzech okrętów podwodnych i kutra Batory
  • 25 – lecia Bractwa Okrętów Podwodnych
  • Dnia Wojska Polskiego
Obchody Dnia Lotnika u lotników morskich w Babich Dołach
Ku pamięci tych którzy zginęli służąc
Ojczyźnie
Osiedle Babie Doły
W gościnie u lotników

Odwiedziny w 3 FO
Ostatni raz na pokładzie ORP Orzeł
Migawki z odwiedzin w 3 Flotylli Okrętów

Nasza delegacja brała udział w Obchodach Dnia Wojska Polskiego. Skład delegacji bracia: Jan Różański, Mieczysław Marciak, Lucjan Skuza, Tadeusz Gajewski.

Od lewej bracia Lucjan Skuza, Tadeusz Gajewski, Mieczysław Marciak, Jan Różański
Moment składania wpisu do księgi pamiątkowej

Do tradycji Bractwa należy odwiedzanie miejsc wiecznego spoczynku naszych członków, którzy pozostają na zawsze w naszej pamięci.

Chwila zadumy
Pamiętamy o Was

Po raz 7 spotkaliśmy się aby przełamać się opłatkiem. Było to bardzo uroczyste spotkanie na, które przyjechali także nowo odnalezieni członkowie załóg okrętów ORP Warszawa /Nr burtowe 271 i 275/ po to by stać się pełnoprawnymi członkami Bractwa.

      Były także wyróżnienia i tak

– Medalami Za Zasługi dla Marynarki Wojennej RP.

      Zostali odznaczeni bracia: Bogusław Gruchała, Jerzy Wójcik, Marek Miszewski, Jan Różański, Wacław Wilk i Jacek Pustelnik.

Odznaką Pamiątkową Marynarki Wojennej

      Zostali odznaczeni bracia: Lucjan Skuza, Henryk Kucharski, Mieczysław Marciak, Janusz Bobiński, Jerzy Wnorowski i Arkadiusz Szczepaniak.

Grupa wyróżnionych Odznaką Pamiątkową Marynarki Wojennej

Nestor Bractwa br.Henryk Kucharski

Br. Jerzy Wójcik wręcza legitymację oraz odznakę Bractwa

Br. Mirosław Stegienko przybył na spotkanie z Olsztynka

Stół Wigilijny gotowy pora więc na podzielenie się opłatkiem.

Wspólny posiłek, wspomnienia i rozmowy przyjaciół.

© JP