Wizyty kurtuazyjne niszczyciela rakietowego ORP Warszawa (271)

Maj 1989 r.

ORP „Warszawa” płynie do Londynu

W porcie Marynarki Wojennej na Oksywiu uroczyście pożegnano wczoraj okręt flagowy MW ORP „Warszawa”, wychodzący z wizytą do Londynu.
Rejsem dowodzi szef sztabu Marynarki Wojennej -kontradmirał Romuald Waga.
Podczas pobytu okrętu w Londynie, przewidzianego w dniach 9-12 maja br., zaplanowano wiele przedsięwzięć. Okręt zostanie powitany przez polskiego ambasadora w Londynie dr, Zbigniewa Gertycha, po czym dowództwo rejsu będzie wizytować gubernatora Londynu, Lorda Mayora miasta, dowództwo sił morskich NATO i Wielkiej Brytanii w Northword. Marynarze zwiedzą ośrodek szkoleniowy Royal Navy w Portsmouth, muzeum morskie, pałace w Windsorze i Hampton. Wizyta w Londynie będzie okazją do spotkań z Polonią brytyjską, zwłaszcza ze środowiskami byłych polskich marynarzy.
Przewidziano konferencją prasową dowódcy rejsu oraz ślubowanie harcerskie uczniów polskiej szkoły im. Lotników Polskich przy Ambasadzie PRL w Londynie, zwiedzanie okrętu przez londyńczyków.

Komunikat dowództwa Marynarki Wojennej

Dowództwo Marynarki Wojennej informuje: 9 bm. podczas manewru cumowania ORP „Warszawa” w porcie Londyn, do którego przybył z wizytą kurtuazyjną, doszło do kolizji okrętu z przybrzeżnym molem. Niektóre zachodnie środki masowego przekazu starały się nadać temu zdarzeniu posmak sensacji.
Jak wynika z oświadczenia władz portowych Londynu, nie jest brana pod uwagę wina dowódcy okrętu, ponieważ kolizja nastąpiła w trakcie manewrowania okrętem przez holowniki portowe w miejscu jego cumowania. Na pokładzie okrętu znajdował się pilot zarządu portu londyńskiego.
ORP ,.Warszawa” nie doznał uszkodzeń. Wszyta okrętu jest kontynuowana.

Misja przyjaźni – zakończona

Londyńska wizyta ORP „Warszawa”

(Korespondencja własna)
W piątek zakończyła się wizyta ORP „Warszawa” w Londynie. Po 12 latach przerwy polska bandera wojenna ponownie pojawiła się w W. Brytanii. Nasz pobyt wzbudził zainteresowanie Polonii brytyjskiej, zwłaszcza b. marynarzy z czasów II wojny światowej i Królewskiej Marynarki Wojennej – gospoda rży wizyty. Załoga okrętu poznawała Londyn, zwiedzała piękne zabytki Windsoru i Hampton Court.
Na cmentarzu wojskowym w Brookwood w polskiej kwaterze w obecności kompanii wojskowej dowództwo rejsu z kontradmirałem Romualdem Wagą na czele oraz delegacją Królewskie] Marynarki Wojennej zkontradmirałem Kennethem Katonem uroczyście złożyło kwiaty i wieńce.
Przybyli Uczni przedstawiciela Stowarzyszenia Weteranów MW w Plymouth z Tadeuszem Sroką oraz grup polonijnych i całej W. Brytanii. Był także obecny ambasador PRL prof. Zbigniew Gertych.

Dowództwo rejsu złożyło również wiązankę, kwiatów na groble twórcy polskiej Marynarki Wojennej wiceadmirała Kazimierza Świrskiego.
Z inicjatywy Zbyszka Pazia byi marynarze zebrali 1000 funtów, O czym powiadamiają w specjalnym liście dowódcę, Marynarki Wojennej PRL, kontradmirała Piotra Kołodziejczyka, przekazanym na ręce dowódcy rejsu, pieniądze przeznaczone dla Towarzystwa Przyjaciół „Błyskawicy” przekażą podczas obchodów 50 rocznicy wybuchu II wojny światowej. ,
Ponad 100 Polaków – obywateli B W. Brytanii – spotkało się na pokładzie ORP „Warszawa” aby zwiedzić okręt, posłuchać koncertu orkiestry reprezentacyjnej MW pod batuta kmdr. ppor. Ireneusza Stromskiego i porozmawiać z polskimi marynarzami oraz przedstawicielami polskiej ambasady.
Na pokładzie okrętu przebywała również grupa dzieci s tutejszego domu dziecka.
Kontradmirał R. Waga, dowódca okrętu kmdr Jerzy Wójcik i attache wojskowy kmdr Kazimierz Głowacki wizytowali dowództwo sił morskich W. Brytanii l dowództwo morskie NATO wschodniego Atlantyku. Admirał sir Benjamin Bathurst – dowódca floty operacyjnej – w rozmowach nawiązał do poprawiających de stosunków polsko-brytyjskich, więzów łączących nasze marynarki wojenne oraz aktualnych procesów w polityce światowej, ważnych dla wyeliminowania wojen.
„Jestem przekonany – po wiedział kontradmirał R. Waga – że nasze spotkanie oraz cała obecna wizyta ORP >Warszawa< w Londynie sprzyjać będą doskonaleniu stosunków polsko-brytyjskich, kontaktom wzajemnym MW PRL i Królewskiej Marynarki Wojennej, w tym także zapowiedzianej na czerwiec wizycie w W. Brytanii przewodniczącego Rady Państwa Wojciecha Jaruzelsklego”.
W poniedziałek ORP „Warszawa” powróci do Gdyni.

J. Wasiewski


1989 Sztokholm