Ostatnia droga…

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy w dniu dzisiejszym wiadomość o śmierci naszego brata Jana Różańskiego.
Łączymy się w żałobie z ukochaną przez Niego Małżonką, Rodziną i Bliskimi.
Na zawsze będziemy z Wami…

Siostry i bracia Bractwa ORP Warszawa

Uprzejmie informujemy, iż pogrzeb Ś.P. brata Jana Różańskiego odbył się w dniu 10.10.2020 o godzinie 14:00 na starym cmentarzu Oksywskim.

czytaj więcej >>

AKTUALNOŚCI

NOWE KONTO BANKOWE!
Nr Rachunku: 46 1140 2004 0000 3602 8104 3937
Nazwa Banku: MBANK S.A.

Historia Bractwa ORP Warszawa – cz. VIII

W uznaniu zasług Br Wiceadmirała Macieja Węglewskiego dla istnienia i rozwoju naszego Stowarzyszenia, postanowiono z okazji jego pożegnania się z mundurem, wręczyć mu sygnet Bractwa ORP WARSZAWA.

Historia Bractwa ORP Warszawa – cz. VII

Rok 2009 – rok w którym mija 10 lat od momentu narodzenia się naszego stowarzyszenia. Czas najwyższy by spojrzeć wstecz na naszą dotychczasową działalność, czy udało się nam zrealizować zakładane przez nas założenia ? – moim skromnym zdaniem uważam że zdecydowanie tak – ponieważ mimo początkowych trudności, działalność naszego Bractwa rozwijała się stopniowo i do chwili obecnej stowarzyszenie wypełnia godnie swoje statutowe obowiązki.

Historia Bractwa ORP Warszawa – cz. VI

Rozpoczął się kolejny rok istnienia naszego Bractwa – rok 2008. W Klubie Oficerskim odbyło się w dniu 15-03-2008 Walne Zebranie Bractwa – po zakończeniu obrad zgromadzenie udało się do Klubu Marynarskiego by na wspólnym obiedzie uścisnąć sobie dłonie powspominać czasy służby.

Historia Bractwa ORP Warszawa – cz. V

Bractwo nasze w dalszym ciągu kontynuuje zadzierzgnięte uprzednio więzi z Bractwem Okrętów Podwodnych i Stowarzyszeniem Oficerów Rezerwy 34 pułku lotnictwa myśliwskiego i sympatyków lotnictwa.

Historia Bractwa ORP Warszawa – cz. IV

Bractwo w dalszym ciągu kontynuuje wypracowane uprzednio formy pracy mające na celu zacieśnienie więzi ze środowiskami – zarówno wojskowymi jak i cywilnymi w naszym kraju. W tym celu zorganizowano szereg spotkań w placówkach wojskowych, cywilnych i kulturalnych.