Ś.P. kmdr w st. spocz. JERZY WÓJCIK

ODSZEDŁ NA WIECZNĄ WACHTĘ
W poniedziałek 23 maja, w wieku 81 lat odszedł na wieczną wachtę kmdr w st. spocz. JERZY WÓJCIK, wspaniały człowiek, znakomity dowódca, przyjaciel, honorowy prezes Bractwa ORP Warszawa. Był ostatnim dowódcą pierwszego niszczyciela ORP Warszawa (275) oraz pierwszym jego następcy o tej samej nazwie (271).

Pogrzeb odbył się 1 czerwca na cmentarzu parafialnym M. Archanioła na Oksywiu.

Część Jego Pamięci!

Niech spoczywa w pokoju.

czytaj więcej >>

Historia Bractwa ORP Warszawa – cz. VI

Rozpoczął się kolejny rok istnienia naszego Bractwa – rok 2008. W Klubie Oficerskim odbyło się w dniu 15-03-2008 Walne Zebranie Bractwa – po zakończeniu obrad zgromadzenie udało się do Klubu Marynarskiego by na wspólnym obiedzie uścisnąć sobie dłonie powspominać czasy służby.

Historia Bractwa ORP Warszawa – cz. III

W dniu 12 marca 2005 r. w związku z upływem kadencji dotychczasowego zarządu, odbyły się wybory do nowych władz Bractwa. Zgromadzenie jednogłośnie udzieliło ustępującemu zarządowi absolutorium.

Historia Bractwa ORP Warszawa – cz. II

Celem integracji wewnętrznej organizacji, zorganizowano I Zbiórkę Polową w miejscowości Garczyn, wydano pierwszą część śpiewnika Bractwa opracowanego i wydanego własnym sumptem przez M. Miszewskiego a także wykonano szereg prac organizacyjnych mających na celu sprawne działania Bractwa, między innymi system wewnętrznego powiadamiania.
Od momentu wspólnego wyjazdu do Garczyna datuje się bezpośrednią współpraca z Bractwem Okrętów Podwodnych.

Historia Bractwa ORP Warszawa – cz. I

We wrześniu 2000 r. na cmentarzu Oksywskim spotkała się grupa kadry zawodowej z ORP Warszawa by po raz ostatni pożegnać kolejnego, odchodzącego na „Wieczną Wachtę” towarzysza wspólnej, marynarskiej służby na pokładzie Niszczyciela.
Po zakończeniu uroczystości grupa około dwudziestu osób, składająca się z byłych członków kadry zawodowej z ORP Warszawa, pozostających nadal w służbie czynnej jak i rezerwistów – udała się do Klubu Oficerskiego na Oksywiu.