Historia bractwa
Historia Bractwa ORP Warszawa – cz. III

Historia Bractwa ORP Warszawa – cz. III

W dniu 12 marca 2005 r. w związku z upływem kadencji dotychczasowego zarządu, odbyły się wybory do nowych władz Bractwa. Zgromadzenie jednogłośnie udzieliło ustępującemu zarządowi absolutorium.
      Nowo wybranym prezesem Bractwa został br. Marek Miszewski, wiceprezesami Br. Lucjan Skuza i br. Bogdan Juźwik , skarbnikiem br. Ryszard Dobrowolski, sekretarzem br. Janusz Bobiński, członkami zarządu br. Jan Różańskibr. Marek Jaguśbr. Bogdan Kacprowicz i br. Stanisław Śliwa.

ZARZĄD

Miszewski

J. Bobiński

L. Skuza

J. Różański

B. Juźwik

Kacprowicz

Dobrowolski

M. Jaguś

S. Śliwa

 W skład Komisji Rewizyjnej zostali powołani: br. Jan Rusin – przewodniczący, członkowie: br. Leszek Laskowski, br. Mieczysław Marciak i br. Jan Molęda.

KOMISJA REWIZYJNA

J. Rusin

M. Marciak

L. Laskowski

J. Molęda

W związku ze zmianą na stanowisku Kierownika Składnicy MW, podjęto decyzję o przeniesieniu siedziby Bractwa z Składnicy MW do Róży Wiatrów przy ul. Zjednoczenia 2 oraz zadecydowano o utworzeniu Izby Bractwa w domu br. Jana Różańskiego przy ul. Żółtej 6 w Gdyni – Oksywiu.
11 grudnia odbyło się uroczyste otwarcie Izby Pamięci Bractwa ORP Warszawa oraz zwiedzanie Akademii Marynarki Wojennej połączone ze spotkaniem opłatkowym.

MIGAWKI Z ŻYCIA BRACTWA

Z wizytą u Lotników w Babich Dołach
W hangarze

W Izbie Pamięci Bazy Lotnictwa Marynarki Wojennej

Na wspólnym zgromadzeniu stowarzyszeń, zgromadzonych powitał Prezes SOR 34 plm i sympatyków lotnictwa płk pilot rez. Leopold Stachowski.

Spotkanie to zapoczątkowano wzajemną współpracę pomiędzy Stowarzyszeniem Oficerów Rezerwy 34 plm i sympatyków lotnictwa a Bractwem ORP Warszawa

Praca wre – za kilka dni uroczyste otwarcie Izby pamięci Bractwa ORP Warszawa

br. M. Marciak pucuje na wysoki połysk eksponat

11 grudnia 2004 – Uroczyste otwarcie Izby Pamięci to bardzo ważna data dla naszego stowarzyszenia.

Bractwo w gościnie w Akademii Marynarki Wojennej
No i dorwali się do symulatora nawigacyjnego br. J. Pustelnik br. K. Synawa
Ci studenci wyglądają podejrzanie

Bractwo w katedrze kryminalistyki Uniwersytetu Gdańskiego

W Ośrodku szkolenia nurków i płetwonurków

Bractwo ORP Warszawa działa i rozwija swoją działalność – zaczęło się od towarzyskiego spotkania kilkunastu osób a obecnie mamy w swoich szeregach 89 braci zaś działalność Bractwa spotyka się z dużym zainteresowaniem zarówno środowisk związanych z wojskiem jak i cywilnych.

© J.P.