Historia bractwa
Historia Bractwa ORP Warszawa – cz. VI

Historia Bractwa ORP Warszawa – cz. VI

Rozpoczął się kolejny rok istnienia naszego Bractwa – rok 2008. W pierwszym kwartale tego roku działalność Zarządu i Kapituły Bractwa skupiała się głównie na :

 • Dogłębnej analizie wykonanych w ubiegłym roku przedsięwzięć statutowych
 • Przygotowaniem Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo Wyborczego
 • Opracowaniem sprawozdania z działalności Zarządu
 • Organizacją zaplanowanego na przełom roku 2008/2009 remontu
  IZBY PAMIĘCI BRACTWA ORP WARSZAWA

W Klubie Oficerskim odbyło się w dniu 15-03-2008 Walne Zebranie Bractwa – po zakończeniu obrad zgromadzenie udało się do Klubu Marynarskiego by na wspólnym obiedzie uścisnąć sobie dłonie powspominać czasy służby, Która zjednoczyła nas w Marynarską jedną Rodzinę.

Sprawozdanie
Zarządu Bractwa ORP Warszawa
za okres kadencji od 12.03.2005 do dn. 15.03.2008

12 marca 2005 r. na walnym zgromadzeniu naszego Bractwa w głosowaniu
jawnym został wybrany zarząd w składzie:

Marek Miszewski – prezes
Bogdan Juźwik – wiceprezes
Lucjan Skuza – wiceprezes
Ryszard Dobrowolski – skarbnik
Janusz Bobiński – sekretarz
Jan Różański – członek
Bogdan Kacprowicz – członek
Marek Jaguś – członek

Działalność Zarządu Bractwa:

Kontynuując tryb wypracowany przez ustępujące władze, posiedzenia Zarządu odbywały się systematycznie w każdą ostatnią środę miesiąca o godz. 18:00. Dobrą tradycją stał się fakt przychodzenia na posiedzenia członków spoza zarządu, którzy często zgłaszali własne inicjatywy oraz wzbogacali dyskusje. Dzięki bratu Janowi Różańskiemu, który przekazał we władanie Bractwa część własnego domu przy ul. Żółtej 6 na Izbę Pamięci Bractwa, gdzie wszyscy członkowie mogą spotykać się poza walnymi zgromadzeniami. Możemy być dumni
z niepowtarzalnego wystroju Izby, systematycznie wzbogacanego przez naszych członków. Słowa uznania należą się bratu Ryśkowi Dobrowolskiemu, który dostarczył oryginalne części ze złomowanej ORP Warszawy. W czasie mijającej kadencji zarząd zbierał się 48 razy,
w tym na dwóch posiedzeniach wyjazdowych; tj. na Uniwersytecie Gdańskim u brata Jerzego Wnorowskiego w Katedrze Kryminalistyki oraz w Radmorze u brata Wacława Wilka.

W swojej działalności zarząd skupił się na realizacji uchwał kolejnych Walnych Zgromadzeń oraz na usprawnieniu działalności organizacyjnej. Postanowiliśmy kontynuować wypracowane w poprzedniej kadencji formy, które sprawdziły się tj. łączenie Walnych Zgromadzeń ze zwiedzaniem różnych obiektów – głównie wojskowych. Odwiedziliśmy Ośrodek Nurków i Płetwonurków WP, zwiedziliśmy okręty ratownicze i hydrograficzne, dzięki bratu Jerzemu Wnorowskiemu zapoznaliśmy się z ciekawymi zbiorami Katedry Kryminalistyki, a brat Ryszard Dobrowolski umożliwił zwiedzanie nowo otwartego Muzeum Miasta Gdyni.

Kontynuowaliśmy piękną tradycję spotkań opłatkowych oraz odwiedzanie miejsc wiecznego spoczynku naszych braci, którym zapalaliśmy znicze z naszym logo. Otrzymaliśmy wiele podziękowań od rodzin naszych zmarłych kolegów za ten wyraz pamięci.
Sprawna działalność nie byłaby możliwa bez sprawnego systemu powiadamiania. Tu należą się słowa uznania dla brata Lucjana Skuzy, który systematycznie go usprawniał i aktualizował. Wydaje się, że największym naszym sukcesem było stworzenie naszej strony internetowej www.bractwoorpwarszawa.pl . Stało się to możliwe dzięki bratu Janowi Różańskiemu, który sfinansował wykonanie i utrzymanie strony internetowej.
Słowa uznania należą się bratu Jackowi Pustelnikowi, który systematycznie wzbogaca wiadomości o Bractwie. Trafność tego przedsięwzięcia potwierdziła się natychmiast. Wielu naszych dawnych kolegów z okrętu dopiero tak dowiedziało się o istnieniu i działalności Bractwa i wyraziło chęć przyłączenia się do nas. Najlepszym przykładem jest zaproszenie Bractwa do Porąbki, gdzie brat Arkadiusz Szczepaniak zorganizował wspaniały, trzydniowy pobyt i gdzie przyjęliśmy do Bractwa czterech naszych odnalezionych kolegów.
Niech żałują Ci, którzy nie pojechali.

Wierzymy, że podobne przedsięwzięcie również organizowane przez brata Arka na Mazurach w maju br. Spotka się ze znacznie lepszym odzewem naszych braci.
Zarząd kontynuował honorowanie zasłużonych członków sympatyków pamiątkowymi medalami Bractwa. Rozszerzyliśmy tę miłą tradycję o przyznawanie jubileuszowych plakietek z okazji okrągłych urodzin; 50, 55, 60, 65, 70 itd., aby w ten sposób pocieszyć naszych członków, którym niestety lat nie ubywa.
Kolejną zrealizowaną sprawą jest wyposażenie braci w koszulki i czapki „służbowe” z logo Bractwa. Mogliśmy już je zaprezentować w Porąbce, gdzie spotkały się z wielkim uznaniem miejscowej społeczności.

W dalszym ciągu utrzymujemy serdeczne więzi z Bractwem Okrętów Podwodnych, którego prezes brat Edward Olewiński jest naszym członkiem i systematycznie dzieli się swoimi doświadczeniami organizacyjnymi. Kontynuujemy więzi z lotnikami z Babich Dołów. Nasze delegacje brały udział w następujących przedsięwzięciach:

 • październik 2005 na Darze Pomorza z okazji 60 rocznicy powrotu do Polski Daru Pomorza, 3 okrętów podwodnych i kutra Batory;
 • maj 2006 w zawodach strzeleckich zorganizowanych w Wejherowie przez naszych lotników (wróciliśmy z maleńką tarczą);
 • maj 2006 w obchodach 25 – lecia Bractwa Okrętów Podwodnych;
 • grudzień 2006 w uroczystym zebraniu Stowarzyszenia Oficerów Rezerwy 34 plm i sympatyków lotnictwa;
 • czerwiec 2007 w obradach Gdyńskiego Forum Pozarządowego;
 • sierpień 2007 (po burzliwej dyskusji) w obchodach Dnia Wojska Polskiego;
 • sierpień 2007 w obchodach Dnia Lotnika.

Należy również wspomnieć o akcji zbierania pieniędzy wśród członków Bractwa na witraż w Kościele Garnizonowym w Oksywiu Dolnym p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej, gdzie wpłaciliśmy1.500,00zł. Na uroczystość poświęcenia witraża będziemy zaproszeni przez Dziekana Marynarki Wojennej.
Do tej pory tylko chwaliliśmy się, teraz o niedociągnięciach.
Nie wszystkie uchwały udało się Zarządowi zrealizować. Mimo różnych inicjatyw nie udało się zorganizować ani jednej imprezy w terenie. Planowaliśmy wyjazd do Juraty, Chmielna, czterokrotnie na grzybobranie – zapewnialiśmy transport, wyżywienie, noclegi itp. – niestety brak chętnych lub ich niedostateczna ilość skutecznie przekreśliła te przedsięwzięcia. Nawet przygotowana impreza rodzinna na działkach oksywskich za bardzo niewielkie pieniądze również nie cieszyła się powodzeniem.
Nowy zarząd powinien dokładnie przeanalizować przyczyny tych niepowodzeń.
Podsumowując wydaje się, że najlepszym przykładem oceny działalności Bractwa ORP Warszawa jest odznaczenie przez Dowódcę Marynarki Wojennej na wniosek Zarządu Medalem Marynarki Wojennej braci:
Bogusława Gruchałę, Jerzego Wójcika, Marka Miszewskiego, Jana Różańskiego, Wacława Wilka, Henryka Kucharskiego i Jacka Pustelnika.
Odznaką Pamiątkową Marynarki Wojennej braci:
Janusza Bobińskiego, Lucjana Skuzę, Mieczysława Marciaka, Arkadiusza Szczepaniaka, Jerzego Wnorowskiego.

Na zakończenie kilka zdań o frekwencji naszych członków. W Walnych Zgromadzeniach brało udział średnio 40 braci. Uznaliśmy, że nie powinno nas to satysfakcjonować – dlatego Zarząd wysunął propozycję – zaakceptowaną uchwałą Walnego Zgromadzenia, aby zdyscyplinować naszych członków poprzez wysłanie listów do wszystkich, którzy od trzech lat nie uczestniczą w życiu naszego Bractwa. Wierzymy, ze odniesie to właściwy skutek.

      Po dyskusji nad sprawozdaniem Zgromadzenie udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi. Przystąpiono do wyboru nowych władz Bractwa w skład Zarządu weszli bracia

 1. Bobiński Janusz
 2. Dobrowolski Ryszard
 3. Jałoszyński Jerzy
 4. Juźwik Bogdan
 5. Miszewski Marek
 6. Pustelnik Jacek
 7. Jan Różański
 8. Rusin Jan
 9. Skuza Lucjan
 10. Świderek Tomasz
 11. Wilk Wacław

W skład Komisji Rewizyjnej weszli Bracia:

 1. Szczepaniak Arkadiusz
 2. Zadora Kazimierz
 3. Żygowski Ryszard

W przerwie w obradach ukonstytuował się zarząd Bractwa oraz komisja Rewizyjna i tak:

ZARZĄD

 1. Prezes Bractwa
 2. Vice Prezes
 3. Vice Prezes
 4. Skarbnik
 5. Sekretarz
 6. Członek Zarządu
 7. Członek Zarządu
 8. Członek Zarządu
 9. Członek Zarządu
 10. Członek Zarządu
 11. Członek Zarządu

Br. Marek Miszewski
Br. Bogdan Juźwik
Br. Lucjan Skuza
Br. Ryszard Dobrowolski
Br. Janusz Bobiński
Br. Jerzy Jałoszyński
Br. Jacek Pustelnik
Br. Jan Różański
Br. Jan Rusin
Br. Świderek Tomasz
Br. Wacław Wilk

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący
Br. Ryszard Żygowski
Członek
Br. Arkadiusz Szczepaniak
Członek
Br. Kazimierz Zadora

Program działania Bractwa na rok 2009

 1. 5-7 czerwca 2009 r. – V polowa zbiórka Bractwa na Kaszubach (Chmielno u Krefta)
 2. 27 czerwca 2009 r. – udział delegacji Bractwa w obchodach Dni Morza w Gdyni
 3. 15 lipca 2009 r. – udział delegacji Bractwa w obchodach Święta SOR 34 plm w Babich Dołach.
 4. 15 sierpnia 2009 r. – udział delegacji Bractwa w obchodach Święta Wojska Polskiego w Gdyni.
 5. 10 października 2009 r. – o godz.11:00 coroczne spotkania grupowe na cmentarzach trójmiasta, a o godz. 13:00 Walne Zgromadzenie Członków Bractwa – obchody święta Bractwa w GKM – projekcja filmu „90-lat Marynarki Wojennej RP”.
 6. 11 listopada 2009 r. – udział delegacji Bractwa w obchodach Święta Niepodległości w Gdyni.
 7. 12 grudnia 2009 r. – o godz. 10:00 zwiedzanie Fregaty i okrętów 3FO,
  a o godz.13:00 Walne Zgromadzenie Członków – spotkanie opłatkowe w GKM.

NOWY ZARZĄD

Br. Janusz
Bobiński
Br. Bogdan
Juźwik
Br. Marek
Miszewski
Br. Lucjan
Skuza
Br. Ryszard
Dobrowolski
Br. Jerzy
Jałoszyński
Br. Jacek
Pustelnik
Br. Jan
Różański
Br. Jan
Rusin
Br. Tomasz
Świderek
Br. Wacław
Wilk

Walne Zgromadzenie Bractwa 15-03-2008 (Migawki)

Po zakończeniu części oficjalnej zgromadzenie udało się do Portu Wojennego, by złożyć kwiaty pod pomnikiem kmdr Bolesława Romanowskiego, którego imię nosi 3 FO, oraz by znów przejść się po kei i odetchnąć „świeżym ,niepowtarzalnym” zapachem basenów portowych.

Skromną wiązankę składa Br Ryszard Dobrowolski w asyście Br Henryka Kucharskiego i Br Arkadiusza Szczepaniaka

No i porozłazili się wszyscy po okrętach

Na wspólny obiad wszyscy udali się do Klubu Marynarskiego gdzie w miłej atmosferze nastał czas na wspominki i przyjacielskie uściski.

Zgromadzeni zaakceptowali propozycję Zarządu i definitywnie postanowili, że IV Zbiórka Polowa odbędzie się tym razem na Mazurach w terminie 23 – 25 maja br, część z Braci od razu złożyła zgłoszenia uczestnictwa, a Zarząd został zobowiązany do zorganizowania zaplanowanej imprezy.

IV ZBIÓRKA POLOWA

Warmia – Miejscowość Tumiany gdzie mieściła się nasza baza noclegowo – wypoczynkowa, powitała nas chłodną i deszczową pogodą. Fakt ten nie wpłynął jednak ujemnie na nastroje i humory uczestników zbiórki. Atmosfera imprezy jak zawsze była ciepła, radosna i miła, spójrzcie na zdjęcia.

Migawki zdjęciowe

Nic tak nie rozgrzewa i łączy jak piosenka przy ognisku

Zwiedzamy Zamek Gotycki w Reszlu

Artylerzysta zawsze znajdzie coś co czyni niesamowity hałas
A oto słynna Bazylika
w miejscowości
Święta Lipka.

Zwiedzamy Wilczy Szaniec

Do widzenia Warmio

OBCHODY ŚWIĘTA WOJSKA POLSKIEGO w Gdyni

      Święto Wojska Polskiego to dla naszego Bractwa, dzień szczególnie uroczysty. W dniu 15-08-2008, delegacja Bractwa ORP Warszawa wzięła udział w Obchodach Święta Wojska Polskiego w Gdyni.

A oto migawki z tej uroczystości.

Od lewej Bracia : J.Różański, M.Marciak, J.Rusin, M.Szczeblewski, T.Gajewski

Obchody święta Bractwa odbyły się w tym roku w dniu 11 października . Tradycyjnie już rozpoczęliśmy spotkanie od odwiedzin miejsc spoczynku wieczystego Tych, którzy z naszych szeregów i odeszli na „Wieczną Wachtę”

Po zakończeniu odwiedzin grobów kolegów i przyjaciół na cmentarzach Trójmiejskich, wszyscy zgromadzeni spotkali się na cmentarzu Marynarki Wojennej gdzie zapalono znicze oraz złożono wiązankę pod pomnikiem gen Orlicz-Dreszera a następnie via Oksywski cmentarz kościelny, gdzie także spoczywają nasi bracia – wszyscy udali się do Klubu Marynarskiego na część oficjalną i wspólny obiad.

28-11-2008 Bractwo ORP Warszawa uczestniczyło w obchodach z okazji 90 rocznicy powstania Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej

13 Grudnia 2008 Bractwo dzięki uprzejmości władz Akademii Morskiej w Gdyni miało możliwość zwiedzenia tej szacownej uczelni a także wejścia na pokład żaglowca szkolnego Dar Młodzieży by zapoznać się z nowoczesnymi metodami praktycznego szkolenia przyszłych oficerów naszej Floty Handlowej.

Po pożegnaniu się z załogą kadrową, która gościła nas na pokładzie Daru Młodzieży grupa braci biorąca udział w zwiedzaniu Akademii Morskiej udała się do Klubu Marynarskiego w Oksywiu aby podzielić się z pozostałymi braćmi opłatkiem i spędzić wspólnie popołudnie w miłej i serdecznej atmosferze.

Tak mamy w Bractwie nowego członka siostrę Alinę Świercz

© JP