Bractwo ORP Warszawa

Bractwo ORP Warszawa

Stowarzyszenie o nazwie Bractwo ORP Warszawa, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu rozwijanie i propagowanie wiedzy o służbie i codziennym życiu na niszczycielach rakietowych Polskiej Marynarki Wojennej, podejmowanie inicjatyw, których celem jest zachowanie dla przyszłych pokoleń pamięci o historii tych okrętów oraz integrowanie korpusów osobowych załóg niszczycieli oraz członków ich rodzin.