Historia bractwa
Historia Bractwa ORP Warszawa – cz. II

Historia Bractwa ORP Warszawa – cz. II

Celem integracji wewnętrznej organizacji, zorganizowano I Zbiórkę Polową w miejscowości Garczyn, wydano pierwszą część śpiewnika Bractwa opracowanego i wydanego własnym sumptem przez M. Miszewskiego a także wykonano szereg prac organizacyjnych mających na celu sprawne działania Bractwa, między innymi system wewnętrznego powiadamiania.
      Od momentu wspólnego wyjazdu do Garczyna datuje się bezpośrednią współpraca z Bractwem Okrętów Podwodnych.

Kapitula obraduje
Tak było w Garczynie
Pierwsza zbiorka polowa – przy wspólnym stole

12 10 2001 złożenie wniosku w sądzie – Święto Bractwa.
      Postanowiono, iż dla upamiętnienia tego doniosłego dla naszego stowarzyszenia faktu, dzień 12 października będzie wewnętrznym Świętem Bractwa.

PW dniu 07 listopada 2001 r. Bractwo ORP Warszawa postanowieniem Sądu Rejonowego w Gdańsku zostało wpisane do Rejestru Stowarzyszeń i tym samym uzyskało osobowość prawną.

14 grudnia 2001 r. w Klubie Garnizonowym na Oksywiu odbyło się uroczyste Zgromadzenie Bractwa na którym zostały wręczone członkom stowarzyszenia legitymacje i oznaki Bractwa ORP Warszawa.

Odznaka
Awers Legitymacji

Rok 2002 był rokiem w którym działania Bractwa ukierunkowane były na:

  • Rozwijanie współpracy z 3 FO.
  • Nawiązywanie stosunków z organizacjami o podobnym jak nasza charakterze, oraz władzami i instytucjami lokalnymi.
  • Gromadzeniu materiałów merytorycznych i pamiątek rzeczowych związanych z ORP Warszawa 271 i ORP Warszawa 275.

Oczywiście co najmniej raz w kwartale spotykaliśmy się wszyscy by „uścisnąć sobie dłonie”, przedyskutować bieżące problemy i usiąść przy wspólnym stole.

MIGAWKI Z ŻYCIA BRACTWA

Pamiętamy o tych co
„Odeszli na wieczną wachtą”
Zarząd pracuje w pocie czoła
Tradycyjne spotkanie w klubie
Bractwo z wizytą na ORP Warszawa
Jak za dawnych lat