Ś.P. kmdr w st. spocz. JERZY WÓJCIK

ODSZEDŁ NA WIECZNĄ WACHTĘ
W poniedziałek 23 maja, w wieku 81 lat odszedł na wieczną wachtę kmdr w st. spocz. JERZY WÓJCIK, wspaniały człowiek, znakomity dowódca, przyjaciel, honorowy prezes Bractwa ORP Warszawa. Był ostatnim dowódcą pierwszego niszczyciela ORP Warszawa (275) oraz pierwszym jego następcy o tej samej nazwie (271).

Pogrzeb odbył się 1 czerwca na cmentarzu parafialnym M. Archanioła na Oksywiu.

Część Jego Pamięci!

Niech spoczywa w pokoju.

czytaj więcej >>

Historia Bractwa ORP Warszawa – cz. VIII

W uznaniu zasług Br Wiceadmirała Macieja Węglewskiego dla istnienia i rozwoju naszego Stowarzyszenia, postanowiono z okazji jego pożegnania się z mundurem, wręczyć mu sygnet Bractwa ORP WARSZAWA.

Historia Bractwa ORP Warszawa – cz. VII

Rok 2009 – rok w którym mija 10 lat od momentu narodzenia się naszego stowarzyszenia. Czas najwyższy by spojrzeć wstecz na naszą dotychczasową działalność, czy udało się nam zrealizować zakładane przez nas założenia ? – moim skromnym zdaniem uważam że zdecydowanie tak – ponieważ mimo początkowych trudności, działalność naszego Bractwa rozwijała się stopniowo i do chwili obecnej stowarzyszenie wypełnia godnie swoje statutowe obowiązki.

Historia Bractwa ORP Warszawa – cz. V

Bractwo nasze w dalszym ciągu kontynuuje zadzierzgnięte uprzednio więzi z Bractwem Okrętów Podwodnych i Stowarzyszeniem Oficerów Rezerwy 34 pułku lotnictwa myśliwskiego i sympatyków lotnictwa.

Historia Bractwa ORP Warszawa – cz. IV

Bractwo w dalszym ciągu kontynuuje wypracowane uprzednio formy pracy mające na celu zacieśnienie więzi ze środowiskami – zarówno wojskowymi jak i cywilnymi w naszym kraju. W tym celu zorganizowano szereg spotkań w placówkach wojskowych, cywilnych i kulturalnych.