Historia bractwa
Historia Bractwa ORP Warszawa – cz. IV

Historia Bractwa ORP Warszawa – cz. IV

 Bractwo w dalszym ciągu kontynuuje wypracowane uprzednio formy pracy mające na celu zacieśnienie więzi ze środowiskami – zarówno wojskowymi jak i cywilnymi w naszym kraju. W tym celu zorganizowano szereg spotkań w placówkach wojskowych, cywilnych i kulturalnych. Dla przykładu należało by wymienić np. posiedzenia wyjazdowe w Katedrze Kryminalistyki czy też Radmorze (co zawdzięczamy zaangażowaniu braci Jerzego Wnorowskiego oraz Wacława Wilka)

Brat Jerzy Wnorowski

Brat Ryszard Dobrowolski
Brat Wacław Wilk
W Katedrze Wydziału Kryminalistyki Uniwersytetu Gdańskiego
Ciekawe i fascynujące

Dzięki br. Ryszardowi Dobrowolskiemu członkowie bractwa mogli uzupełnić swe wiadomości o Gdyni i jej historii w nowo otwartym Muzeum Miasta Gdyni.

Zbiórka przed Muzeum Miasta Gdyni

Zwiedzanie zbiorów muzealnych

Brat Ryszard wtłacza wiedzę w nasze mózgownice

Bardzo ważnym dla Bractwa była możliwość utworzenia nowej – własnej strony internetowej. Realizacji tego przedsięwzięcia zawdzięcza nasze stowarzyszenie bratu Janowi Różańskiemu, który sfinansował ten projekt. Stroną opiekuje się i czuwa nad jej prawidłowym działaniem pani Monika Wróbel. Słowa uznania należą się także braciom Markowi Miszewskiemu oraz Jackowi Pustelnik, którzy systematycznie wzbogacają publikowane na stronie wiadomości o Bractwie.(lecz jeszcze zostało dużo do zrobienia)

Br. Jan Różański
Pani Monika Wróbel
administrator sieci
Brat Marek Miszewski
Brat Jacek Pustelnik

Sprawność działania każdego zespołu zależy w dużej mierze
od organizacji systemu powiadamiania – tym zajmuje się brat Lucjan Skuza, który systematycznie go usprawnia i aktualizuje.

Dzięki rozpropagowania istnienia i działalności Bractwa, zgłosiło się do nas wielu byłych członków załóg okrętów ORP WARSZAWA /Nr burtowe 271 i 275/, których z radością powitaliśmy w swych szeregach. Z dumą należy podkreślić fakt, iż bracia ci natychmiast włączyli się czynnie do pracy w szeregach naszej organizacji. Doskonałym tego przykładem jest zorganizowanie przez br. Arkadiusza Szczepaniaka i grupy zamieszkałych w okolicy /i nie tylko/ III zbiórki polowej w miejscowości Porąbka, gdzie przejęliśmy do Bractwa czterech naszych odnalezionych kolegów.

Przejechali do kraju by spędzić kilka godzin w gronie tych z, którymi łączą ich wspólne przeżycia z pokładu okrętu.

Odznaki Bractwa wręcza Honorowy Prezes Bractwa ORP Warszawa Jerzy Wójcik

Wyróżnieni plakietkami pamiątkowymi członkowie założyciele od lewej bracia Leon Sztejter, Marek Miszewski, Kazimierz Zadora
Brat Arkadiusz Szczepaniak
I znowu na pokładzie – To jest To !!!

Tak więc grupa członków wyjechała do Porąbki na III zbiórkę polową. A oto kilka migawek z tej udanej imprezy:

Odprawa z przewodnikiem „Jędrzejem” przed wymarszem w teren.
Przygotowania do części oficjalnej
Niektóre sprawy należy dokładnie przedyskutować
Świetlica w miejscu zakwaterowania
„Jesteśmy tacy jacy jesteśmy”

© JP