Historia bractwa
Historia Bractwa ORP Warszawa – cz. VII

Historia Bractwa ORP Warszawa – cz. VII

Rok 2009 – rok w którym mija 10 lat od momentu narodzenia się naszego
stowarzyszenia. Czas najwyższy by spojrzeć wstecz na naszą dotychczasową działalność, czy udało się nam zrealizować zakładane przez nas założenia ? – moim skromnym zdaniem uważam że zdecydowanie tak – ponieważ mimo początkowych trudności, działalność naszego Bractwa rozwijała się stopniowo i do chwili obecnej stowarzyszenie wypełnia godnie swoje statutowe obowiązki.

To co na początku było stosunkowo małą gromadą zapaleńców, przerodziło się w organizację łączącą byłe załogi dwóch niszczycieli rakietowych noszących kolejno dumną nazwę ORP WARSZAWA, – organizację integrującą obecnie pozostających w służbie czynnej, rezerwie, emerytów oraz sympatyków Mar Woj. Gdy rozpoczynaliśmy było nas 31, teraz mimo, że kilkunastu z naszego grona odeszło na “Wieczną Wachtę”- Bractwo ORP Warszawa liczy 116 członków rzeczywistych.

      Utrzymujemy stały kontakt z Dowództwem Marynarki Wojennej RP oraz z trzecią FO i zaprzyjaźnionymi jednostkami Mar Woj. Bractwo na bieżąco współpracuje z Bractwem Okrętów Podwodnych i Stowarzyszeniem 34 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego. Nie bez znaczenia dla zaakcentowania obecności naszej organizacji w życiu publicznym jest stały udział w uroczystościach państwowych, wojskowych i regionalnych naszych delegacji.

      Prowadzenie działalności informacyjnej na stronie internetowej pozwoliło na szerszy dostęp do społeczności internautów, co zaowocowało dalszą rozbudową naszej rodziny.
      Wolno lecz systematycznie napływają do nas dalsze zgłoszenia byłych członków załóg stałych naszych okrętów, ludzi związanych z Marynarką Wojenną RP oraz sympatyków, – ludzi dla, których określenie – marynarka, morze, okręt – nie jest pustym sloganem, lecz posiada wymierną wartość. Tak więc można mniemać, że Bractwo ORP WARSZAWA na trwale pozostanie jako organizacja, która zgodnie ze swym statutem krzewi wśród społeczeństwa wiedzę o Polskiej Marynarce Wojennej, okrętach i ludziach, którzy na nich służyli lub służą obecnie.


W związku ze stałym uczestnictwem przedstawicieli Bractwa w publicznych
przedsięwzięciach i uroczystościach, – państwowych, wojskowych i lokalnych oraz własnych. Postanowiono, że od tego roku wprowadza się ubiór klubowy, który mają prawo nosić członkowie BRACTWA ORP WARSZAWA. Z regulaminem i zasadami noszenia tego ubioru zapoznał zebranych Br. Wacław Wilk.

V ZBIÓRKA POLOWA W MIEJSCOWOŚCI CHMIELNO
Migawki

Zakwaterowanie

Otwarcie V Zbiórki

Przy ognisku powitalnym

Wycieczka do Szymbarka

Migawki

Wycieczki bywają męczące

Czas na “balety” / Migawki

Październik – miesiąc w którym tradycyjnie obchodzimy urodziny naszego Bractwa. Miesiąc w którym spotykamy się by uścisnąć sobie po przyjacielsku swe dłonie, wspomnieć “Tych, których już nie ma” i po prostu spędzić wspólne popołudnie w serdecznej i miłej atmosferze.

Spotkanie w Klubie Marynarskim

Sztandar Bractwa Okrętów Podwodnych prezentują Br Edward Olewiński i Br Jan Rusin

OBCHODY DNIA NIEPODLEGŁOŚCI

Migawki

Br Tadeusz Morzyński przyjechał do Gdyni by odebrać plakietkę pamiątkową z okazji swych 60-tych urodzin.
Br Tadek -Hydroakustyk, współautor wszystkich sukcesów okrętu (275) w dziedzinie zadań ZOP.

SPOTKANIE OPŁATKOWE

    W tym roku nasze tradycyjne spotkanie grudniowe rozpoczęło się od wizyty w 3 FO, tam po złożeniu wiązanki kwiatów pod pomnikiem kmdr Bolesława Romanowskiego, udaliśmy się do Izby Pamięci 3 Flotylli Okrętów, by odświeżyć swe wspomnienia, – potem cała “ferajna” oczywiście rozlazła się po stojących w porcie by potem zjawić się w Klubie Marynarskim na części oficjalnej, przełamać się opłatkiem a następnie usiąść wspólnie do stołu.

Wiązankę kwiatów pod pomnikiem Patrona naszej Flotylli składa
Br Stanisław Pawłowski

Dzielimy się opłatkiem

“Precz, precz od nas smutek wszelki
Zapal fajki, staw butelki
Niech wesoły z przyjacioły szybko mija czas.”
     

A.Mickiewicz

Zarząd opracowuje Plan pracy na rok 2010

55 lat ukończył Br Jacek Frankiewicz

© JP