Zwiedzanie Katedry Kryminalistyki na UG – 18.03.2006r.