Ostatnie spuszczenie Bandery na ORP Warszawa

05-12-2003