Walne zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze

12.03.2005r.