Otwarcie Izby Pamięci, zwiedzanie AMW i spotkanie opłatkowe

11.12.2004r.