Posiedzenie Zarządu Katedra Kryminalistyki na UG – 18.02.2006r.