Ostatnia droga wiceadmirała Piotra Kołodziejczyka.

Życiorys

Wiceadmirał Piotr Franciszek Kołodziejczyk ur. 8 czerwca 1939 w Poniecu.

            Od 1956 do 1960 był słuchaczem na Wydziale Pokładowym Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej w Gdyni, po ukończeniu której otrzymał stopień
podporucznika marynarki i tytuł zawodowy inżyniera nawigatora. Po otrzymaniu promocji oficerskiej rozpoczął służbę na kutrach torpedowych projektu
 183 w 3 Brygadzie Kutrów Torpedowych w Gdyni. Pływał kolejno w załogach OORP KT-83, KT-87 oraz jako dowódca okrętu na ORP KT-88.
Następnie, w 1962, został przeniesiony na kutry rakietowe projektu 205. Był dowódcą działu rakietowo-artyleryjskiego na ORP „Hel”
 oraz zastępcą dowódcy okrętu i dowódcą okrętu na ORP „Elbląg”. W latach 1973–1977 pracował w Sztabie Marynarki Wojennej w Gdyni
 na stanowiskach pomocnika szefa wydziału, zastępcy szefa oddziału i szefa oddziału w Oddziale Rozpoznania. Od 1977 do 1978 dowodził Wydzieloną
Grupą Polskiej Wojskowej Jednostki Specjalnej Doraźnych Sił Pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych na Wzgórzach Golan.
W 1980 został dowódcą 3 Flotylli Okrętów im. Komandora Bolesława Romanowskiego w Gdyni, a w 1983 szefem Sztabu – I zastępcą dowódcy
Marynarki Wojennej. W latach 1986–1989 był dowódcą Marynarki Wojennej. Pod koniec 1989 objął stanowisko szefa Głównego Zarządu Wychowawczego Wojska Polskiego.
W 1984 mianowany kontradmirałem, a w 1989 wiceadmirałem. W latach 1989–1991 sprawował mandat posła na Sejm.

            Od 1990 był ministrem obrony narodowej w rządach Tadeusza Mazowieckiego i w Jana Krzysztofa Bieleckiego. Stanowisko ministra obrony
 narodowej Piotr Kołodziejczyk sprawował ponownie w latach 1993–1994 w rządzie Waldemara Pawlaka.


Ostatnia droga

Cześć Jego Pamięci !

09 września 2019 roku, na Cmentarzu MW w Gdyni Oksywiu, odbyło się ostanie pożegnanie WICEADMIRAŁA PIOTRA KOŁODZIEJCZYKA.
 W kaplicy cmentarnej warty honorowe zaciągnęli przedstawiciele poszczegolnych korpusów Marynarki Wojennej, byli dowódcy MW,
 rektorzy - komendanci AMW, członkowie Stowarzyszenia Oficerów MW, byli ministrowie ON.....
Po ceremonii pożegnalnej w Kaplicy Cmentarnej prochy WICEADMIRAŁA PIOTRA KOŁODZIEJCZYKA w Wojskowej Asyście Honorowej
zostały odprowadzone do miejsca Wiecznego Spoczynku. W imieniu marynarzy zmarłego pożegnał Inspektor MW WICEADMIRAŁ JAROSLAW ZIEMIAŃSKI,
w imieniu przedstawicieli ówczasnego Rządu  Minister HENRYK MAJEWSKI, ze STOWARZYSZENIA OFICERÓW MW WICEADMIRAŁ W ST. SPOCZ. MACIEJ WĘGLEWSKI,
a od kolegów z roku  KMDR W ST. SPOCZ. GRZEGORZ MAZUR. Bractwo ORP WARSZAWA na tej uroczystości reprezentowali bracia Józef Jakubczyk,
Marek Miszewski oraz Kazimierz Zadora.
(Fot. Marian Kluczyński oraz Leoniak Piotr)