Rekonesans Zarządu w Kątach Rybackich - 24.03.2012r.