Walne Zgromadzenie "Śladami naszych weteranów" - zwiedzanie ORP Błyskawica. - 28.03.2009r.