Walne zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze - 15.03.2008r.