Walne zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze - 12.03.2005r.