Dziennik Bałtycki nr 7 - 11.01.1989r.

Dziennik Bałtycki nr 7 - 11.01.1989r.

Biało-czerwona na ORP "Warszawa"

W minioną sobotę w porcie wojennym w Gdyni-Oksywiu odbyła się zgodnie z marynarskim ceremoniałem uroczystość nadania imienia i pierwszego podniesienia biało-czerwonej bandery na nowo wcielonym do służby okręcie rakietowym.
Na nabrzeżu portu wojennego w Gdyni - Oksywiu pręży się równy szpaler kompanii honorowej MW i załóg bazujących tu jednostek. Obecni są przedstawiciele władz polityczno-administracyjnych woj. gdańskiego z zastępcą członka Biura Politycznego KC PZPR, I sekretarzem KW PZPR w Gdańsku Stanisławem Bejgerem na czele. Przybyła także delegacja władz polityczno-administracyjnych stolicy oraz delegacja załogi Huty "Warszawa". Licznie przybyła młodzież ze szkół gdyńskich oraz przedstawiciele zakładów pracy.
Po dokonaniu przeglądu pododdziałów, biorących udział w uroczystości przez głównego inspektora techniki Wojska Polskiego wiceministra obrony narodowej gen .broni Zbigniewa Nowaka, zostaje odczytany rozkaz nr l dowódcy Marynarki Wojennej w sprawie wcielenia w skład jednostek pływających okrętu rakietowego.
Następnie matka chrzesna okrętu - pracownica Huty "Warszawa" Krystyna Antos nadaje imię nowo wcielonej jednostce: ORP "Warszawa".
Dowódca MW przekazuje dowódcy ORP "Warszawa" kmdr. por. Jerzemu Wójcikowi banderę i proporzec MW. Orkiestra gra hymn PRL - na ORP "Warszawa" zostaje po raz pierwszy podniesiona biało-czerwona bandera.

Piotr Kołodziejczyk zabierając głos podkreślił m.in. iż, okręt rakietowy ORP "Warszawa" jest nowoczesną jednostką, która będzie strzec naszych morskich rubieży.
Zastępca członka Biura Politycznego KC PZPR, I sekretarz Komitetu Warszawskiego PZPR Janusz Kubasiewicz życzył marynarzom z ORP "Warszawa" powodzenia i osiągnięć w morskiej służbie.
Kmdr por. Jerzy Wójcik stwierdził m.in., iż okręt i załoga kontynuować będą chlubne tradycje poprzedniego okrętu noszące go zaszczytne imię "Warszawa", który wielokrotnie zdobywał miano najlepszego okrętu MW PRL.
Uroczystość zakończyła defilada wszystkich pododdziałów biorących udział w ceremonii.
Obecni byli również przedstawiciele korpusu konsularnego akredytowanego w Trójmieście: minister pełnomocny, konsul generalny ZSRR Wadim Mucki i konsul generalny NRD Gerhard Kaiser.
    Na ceremonię przybył także I zastępca szefa GZP WP wiceadmirał Ludwik Dutkowski.                                                                                               

(asch)