Historia Bractwa ORP Warszawa cz.V

 

Historia Bractwa ORP Warszawa cz.V

 

 Bractwo nasze w dalszym ciągu kontynuuje zadzierzgnięte uprzednio więzi z Bractwem Okrętów Podwodnych i Stowarzyszeniem Oficerów Rezerwy 34 pułku lotnictwa myśliwskiego i sympatyków lotnictwa. Ponadto nawiązano kontakt z Gdyńskim Forum Pozarządowym. Delegacje Bractwa ORP Warszawa brały udział w obchodach:

  • 60 rocznicy powrotu do Polski Daru Pomorza, trzech okrętów podwodnych i kutra Batory
  • 25 - lecia Bractwa Okrętów Podwodnych
  • Dnia Wojska Polskiego

Obchody Dnia Lotnika u lotników morskich w Babich Dołach


Ku pamięci tych którzy zginęli służąc
Ojczyźnie Osiedle Babie Doły


W gościnie u lotników


Odwiedziny w 3 FO


Ostatni raz na pokładzie ORP Orzeł

Migawki Z odwiedzin w 3 Flotylli Okrętów

Nasza delegacja brała udział w Obchodach Dnia Wojska Polskiego. Skład delegacji bracia: Jan Różański, Mieczysław Marciak, Lucjan Skuza, Tadeusz Gajewski.


Od lewej bracia Lucjan Skuza, Tadeusz Gajewski, Mieczysław Marciak, Jan Różański


Moment składania wpisu do księgi pamiątkowej

Do tradycji Bractwa należy odwiedzanie miejsc wiecznego spoczynku naszych członków, którzy pozostają na zawsze w naszej pamięci.


Chwila zadumy


Pamiętamy o Was


Po raz 7 spotkaliśmy się aby przełamać się opłatkiem. Było to bardzo uroczyste spotkanie na, które przyjechali także nowo odnalezieni członkowie załóg okrętów ORP Warszawa /Nr burtowe 271 i 275/ po to by stać się pełnoprawnymi członkami Bractwa.

      Były także wyróżnienia i tak

- Medalami Za Zasługi dla Marynarki Wojennej RP.

      Zostali odznaczeni bracia: Bogusław Gruchała, Jerzy Wójcik, Marek Miszewski, Jan Różański, Wacław Wilk i Jacek Pustelnik.

- Odznaką Pamiątkową Marynarki Wojennej

      Zostali odznaczeni bracia: Lucjan Skuza, Henryk Kucharski, Mieczysław Marciak, Janusz Bobiński, Jerzy Wnorowski i Arkadiusz Szczepaniak.


Grupa wyróżnionych Odznaką
Pamiątkową Marynarki Wojennej


Nestor Bractwa br.Henryk Kucharski


Br. Jerzy Wójcik wręcza
legitymację oraz odznakę Bractwa


Br. Mirosław Stegienko
przybył na spotkanie z Olsztynka

 


Stół Wigilijny gotowy pora więc na podzielenie się opłatkiem.


Wspólny posiłek, wspomnienia i rozmowy przyjaciół.