Walne Zgromadzenie - Spotkanie opłatkowe - 12.12.2015r.