Ś.P. kmdr w st. spocz. JERZY WÓJCIK

ODSZEDŁ NA WIECZNĄ WACHTĘ
W poniedziałek 23 maja, w wieku 81 lat odszedł na wieczną wachtę kmdr w st. spocz. JERZY WÓJCIK, wspaniały człowiek, znakomity dowódca, przyjaciel, honorowy prezes Bractwa ORP Warszawa. Był ostatnim dowódcą pierwszego niszczyciela ORP Warszawa (275) oraz pierwszym jego następcy o tej samej nazwie (271).

Pogrzeb odbył się 1 czerwca na cmentarzu parafialnym M. Archanioła na Oksywiu.

Część Jego Pamięci!

Niech spoczywa w pokoju.

czytaj więcej >>