Zwiedzanie Muzeum Marynarki Wojennej - spotkanie opłatkowe - 08.12.2012r.