Walne Zgromadzenie Bractwa - 3 Flotylla Okrętów - 17.03.2012r.