Zwiedzanie Muzeum Miasta Gdyni i spotkanie opłatkowe - 10.12.2011r