Walne Zgromadzenie Bractwa - Nowa siedziba OSNiP - 26.03.2011r.