Walne Zgromadzenie Bractwa - Szlakiem szkół wojskowych - AMW - 13.03.2010r.