Zwiedzanie 3FO i spotkanie opłatkowe - 12.12.2009r.