Zwiedzanie Muzeum Miasta Gdyni i spotkanie opłatkowe - 08.12.2007r.