Zwiedzanie Katedry Kryminalistyki na UG - 18.03.2006r.