Posiedzenie Zarządu Katedra Kryminalistyki na UG - 18.02.2006r.