Otwarcie Izby Pamięci, zwiedzanie AMW i spotkanie opłatkowe - 11.12.2004r.