UWAGA: ZMIANA KONTA BANKOWEGO

Wpłaty prosimy kierować na konto skarbnika Jana Różańskiego
mBank  Nr 27 1140 2017 0000 4502 1249 3617

(prosimy w tytule przelewu umieścić informację czego dotyczy wpłata
/np. Imię, Nazwisko, składka - Bractwo ORP Warszawa rok 2018)