Deklaracja członkowska

Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Bractwa ORP Warszawa.

Zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Statutu Bractwa a w tym uiszczania składek.

INFORMUJEMY, ŻE WYSŁANIE WYPEŁNIONEJ DEKLARACJIJ JEST RÓWNOZNACZNE Z WYRAŻENIEM ZGODY NA PRZETWARZANIE I WYKORZYSTYWANIE DANYCH OSOBOWYCH NA POTRZEBY STOWARZYSZENIA, W ROZUMIENIU PRZEPISÓW O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH. JEDNOCZEŚNIE INFORMUJEMY, ŻE CZŁONKOWIE MAJĄ PRAWO DO WGLĄDU DO SWOICH DANYCH I ICH POPRAWIENIA (Dz.U. nr 133 z 1997 r.)

Deklaracja członkowska (doc 88kb) - Plik do ściągnięcia - wydrukowania