Zwiedzanie okrętów 3 Flotylli i walne zgromadzenie bractwa - sprawozdawcze