Historia Bractwa ORP Warszawa cz.XVII

 

Historia Bractwa ORP Warszawa cz.XVII

 

Początek bieżącego 2018 roku byłdla Zarządu Bractwa okresem przygotowania Walnego Zebrania Sprawozdawczego w miesiącu marcu, organizacji i wyborze miejsca "kotwicowiska" oraz omówieniu bieżących sprawach organizacyjnych.

Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze w dniu 17 marca połączone było ze spotkaniem wielkanocnym. Ale przed rozpoczęciem zebrania udaliśmy się na zwiedzanie obiektów na lotnisku Babie Doły.

Następnie przejazd do klubu 3FO - restauracji Cassino gdzie odbyło się coroczne walne zebranie.

Były medale, grawertony i wyróżnienia.

09 maja 2018 r. - delegacja Bractwa udział w obchodach Dnia Zwycięstwa naBabich Dołach.

W piątek 8 czerwca Prezes brał udział w uroczystościach z okazji 50 –lecia powstania Ośrodka Szkolenia Nurków i Płetwonurków Wojska Polskiego

W piątek 8 czerwca 2018 r. rozpoczęło się XIV Kotwicowisko,w tym roku był to Malbork.

W sobotę po śniadaniu udaliśmy się pieszo z Zajazdu „Groblanka” na Zamek Krzyżacki

Zwiedzanie ogromnego zamczyska to kilkugodzinny spacerek, ale warto było. Mnóstwo ciekawych ekspozycji, ciekawe opowieści przewodnika i niech żałują ci którzy nie byli.

25 czerwca 2018 r. - udział delegacji Bractwa w obchodach święta MW w Gdyni. Rozpoczęcie na cmentarzu MW z udziałem delegacji jednostek i Dowódcy Generalnego.

15 sierpnia 2018 r. - udział delegacji Bractwa w obchodach Święta Wojska Polskiego w Gdyni rozpoczynającego się złożeniem kwiatów przy pomniku Marynarza na cmentarzu MW

13 października 2018 r. -coroczne spotkania grupowe nacmentarzach Trójmiasta, następnie Walne Zgromadzenie Członków Bractwa - obchody święta Bractwa– spotkanie towarzyskie.

11 listopada 2018 r. - udział delegacji Bractwa w obchodach Święta Niepodległości w Gdyni

W dniu 8 grudnia 2018r. odbyło się Zgromadzenie Członków Bractwa - spotkanie opłatkowe poprzedzone zwiedzaniem Muzeum Marynarki Wojennej.

Tradycyjnie już na wstępie było wręczenie pamiątek i medali: Miało być tradycją wysłuchanie kolend w wykonaniu młodzieży brata Adama ale niespodziewanie zostali zajęci przez d-ce 3.FO.