Walne zgromadzenie - Muzeum Marynarki Wojennej- spotkanie opłatkowe