Bandera - Tygodnik Marynarki Wojennej - 02.XII.1971r.

Bandera - Tygodnik Marynarki Wojennej - 02.XII.1971r.

MŁODZIEŻOWY PATRONAT NAD ZAŁOGĄ ORP "WARSZAWA"

W ubiegłą niedzielę na pokładzie ORP "Warszawa" odbyła się niecodzienna uroczystość. W obecności ,zastępcy dowódcy Marynarki Wojennej kontradmirała Władysława Szczerkowskiego, dowództwa zespołu i całej załogi podpisano akt przyjęcia patronatu młodzieżowego nad ORP "Warszawa". Patronat przyjął Stołeczny Zarząd Związków Młodzieży Socjalistycznej w Warszawie, z tym, że postanowienia zawarte w umowie wykonywane będą przez Zarząd Zakładowy ZMS Huty ,,Warszawa". Dlatego też akt umowy podpisali z jednej strony przewodniczący Zarządu Stołecznego ZMS Mikołaj Charyła oraz przewodniczący Zarządu Zakładowego Huty "Warszawa"

Stanisław Zieliński, natomiast z: ramienia Marynarki Wojennej przewodniczący Zespołu Młodzieżowego kmdr mgr Ludwik Dutkowski "oraz dowódca okrętu.

     Postanowienia umowy o sprawowaniu patronatu młodzieżowego nad załogą przodującego w Marynarce Wojennej okrętu, noszącego mię bohaterskiej Warszawy, przewidują szereg przedsięwzięć. Najważniejsze z nich to zacieśnienie więzów przyjaźni między młodzieżą pracującą i marynarzami, wymiana doświadczeń w pracy ideowo-wychowawczej, szeroka popularyzacja pięknych tradycji wojenno-morskich narodu polskiego wśród młodego pokolenia itp. W czasie licznych kontaktów i spotkań nasi marynarze będą mieli lepszą okazję zapoznać się z osiągnięciami w pracy młodych hutników i odwrotnie, młodzież zetemesowska z Huty "Warszawa" pozna specyfikę służby na okrętach. Kontakty między organizacjami ZMS i KMW na okręcie przyczynią się do zacieśnienia więzów przyjaźni, przyniosą wiele korzyści wychowawczych. Nasze organizacje partyjne i młodzieżowe mają już w tej dziedzinie bogate doświadczenie, bowiem w minionych latach wiele okrętów i jednostek nadbrzeżnych utrzymywało i utrzymuje ścisłą współpracę z zakładami pracy, hutami, kopalniami, ze szkołami i hufcami harcerskimi.
Pierwsze spotkanie załogi ORP "Warszawa" z przedstawicielami Związku Młodzieży Socjalistycznej obok akcentów uroczystościowych miało również charakter roboczy. Po części oficjalnej podpisania aktu Umowy o przyjęciu patronatu, przedstawiciele ZMS zwiedzili okręt, i następnie w klubie garnizonowym odbyło się spotkanie załogi z delegacją Związku Młodzieży Socjalistycznej.Na spotkaniu tym, dowódca okrętu i przewodniczący KMW st. mar. Kazimierz Jakubaszek poinformowali swoich gości o osiągnięciach w służbie i szkoleniu załogi ORP "Warszawa", która w tym roku zajęła pierwsze miejsce w szlachetnej rywalizacji i wywalczyła dla okrętu miano przodującego w Marynarce Wojennej.

Z ramienia delegacji wystąpił sekretarz Zarządu Głównego ZMS Janusz Kubasiewicz, który niegdyś przed laty również pełnił służbę na okrętach Marynarki Wojennej i przewodniczący Zarządu Stołecznego ZMS M. Charyla. Opowiedzieli oni marynarzom o tym, jak młodzież robotnicza warszawskich zakładów pracy realizuje przedzjazdowe zobowiązania. Na zakończenie spotkania zabrał również głos zastępca dowódcy MW kontradmirał Władysław Szczerkowski, który w imieniu Dowództwa Marynarki =Wojennej podziękował Zarządowi Głównemu ZMS za przyjęcie patronatu nad ORP "Warszawa", oraz wyraził przekonanie, że realizacja postanowień zawartych w akcie umowy o podjętym patronacie przyczyni się do zacieśnienia więzów przyjaźni między młodzieżą w mundurach i młodzieżą robotniczą oraz przyniesie dobre wyniki ideowo-wychowawcze, W dniu następnym delegację młodzieży zetemesowskiej z Warszawy przyjął dowódca Marynarki Wojennej wiceadmirał Ludwik Janczyszyn.

kmdr por. Cz. KUCZYŃSKI

NA ZDJĘCIACH od góry: 1 -Moment podpisywania aktu objęcia patronatu nad ORP "Warszawa" przez delegację ZMS; 2 -Spotkanie załogi ORP "Warszawa" z delegacją ZMS w klubie garnizonowym; 3- Hutnicy wśród marynarzy niszczyciela.

            (Foto: st. bosm. K. Gosz)