Walne zgromadzenie sprawozdawcze Bractwa 17.03.2018r