Historia Bractwa ORP Warszawa cz.XVI

 

Historia Bractwa ORP Warszawa cz.XVI

 

Program działalności Bractwa w 2017 roku rozpoczyna Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze połączone ze spotkaniem wielkanocnym. Przed rozpoczęciem zebrania udaliśmy się na zwiedzanie Ośrodka Szkolenia Nurków i Płetwonurków Wojska Polskiego

Pełniący sobotnią służbę oficera dyżurnego por D. Świerzb umilił sobie oprowadzając wycieczkę po Ośrodku. Zobaczyliśmy komorę dekompresyjną, duży basen i salę tradycji. Po przemieszczeniu się z OSNiP WP do klubu 3. Flotylli Okrętów rozpoczęło się zebranie.

Walne Zgromadzenie wybrało Zarząd, który z kolei wybrał na prezesa brata Marka Miszewskiego

Po części oficjalnej pora na biesiadowanie.

8 maja, w dniu 72 rocznicy zwycięstwa nad faszyzmem odbyły się uroczystości w różnych miejscach Trójmiasta.

Delegacja Bractwa uczestniczyła jak co roku w uroczystym apelu na Babich Dołach składając wiązankę kwiatów pod obeliskiem.

To już 12 wyjazdowe spotkanie Bractwa, nazywane od kilku lat kotwicowiskiem, tym razem w pierwszy weekend czerwca ponownie w m. Chmielno O.W. "Szuwarek"

Po przywitaniu gości zebranie na uroczystej kolacji. Tradycyjnie jubilatom wręczono pamiątkowe grawertony i medale.

Uroczysta kolacja „po rozgrzewce” także tradycyjnie zamieniła się w dobrą zabawę

…a nazajutrz rano można nabrać sił w różny, wszak w dowolny sposób:

…aby pod wieczór mieć kondycję „na grilla” ;) i tańce

I przyszedł czas pożegnania, „DO ZOBACZENIA ZA ROK!”

W dniu 9 sierpnia br. nasi Bracia Tadeusz Gajewski, Joachim Jendryka i Józef Jakubczyk uczestniczyli w 50. rocznicy tragicznego wypadku na ORP Błyskawica.

Uroczystości upamiętniające tragiczne wydarzenia rozpoczęły się od zbiórki załogi historycznego niszczyciela. W uroczystościach uczestniczyły rodziny ofiar wypadku.
Od uroczystego podniesienia bandery rozpoczęły się obchody upamiętniające siedmiu marynarzy, którzy ponieśli śmierć na skutek wybuchu kotła parowego na ORP Błyskawica. Następnie w Salonie Kaprów odbyła się prelekcja przedstawiająca okoliczności wypadku, jego następstwa i skutki. Były także wspólne wspomnienia członków rodzin osób, które zginęły w wyniku wypadku oraz ówczesnej załogi uczestniczącej w akcji ratowniczej.

Około południa, na wodach Zatoki Gdańskiej, w miejscu tragedii sprzed 50 lat, z pokładu okrętu ORP Wodnik, uczestnicy obchodów złożyli wieńce ku czci zmarłych marynarzy. Stanęliśmy dzisiaj, w tak licznym gronie, na pokładzie ORP Wodnik, aby uczcić pamięć siedmiu członków załogi niszczyciela ORP Błyskawica, którzy w tym miejscu Zatoki Gdańskiej ponieśli tragiczną i okrutną w swojej wymowie, nawet jak na żołnierza, śmierć - tymi słowami do zebranych byłych członków załogi i ich rodzin zwrócił się dowódca ORP Błyskawica, kmdr por. Walter Jarosz. (...)

Pomimo upływu 50 lat, pamięć o tamtych wydarzeniach nie została zatarta i trwać będzie dalej, bo marynarze nigdy nie zapominają o marynarzach, bo naszą pamięć konserwuje morska sól i jedność ludzi morza - dodał.
Uroczystości zakończyła msza święta w intencji członków załogi ORP Błyskawica, którzy zginęli tragicznie w czasie wykonywania zadań służbowych w dniu 9 sierpnia 1967 roku.


Na comiesięczne (w ostatnią środę) zebranie Zarządu Bractwa we wrześniu przybył Prezes Bractwa Okrętów Podwodnych, brat Olewiński Edward aby zaprezentować „wieżę” – statuetkę przechodnią Światowego Stowarzyszenia OP, otrzymaną na rok podczas uczestnictwa na zlocie w Sankt Petersburgu w sierpniu br.

Walne Zgromadzenie Członków Bractwa odbyło się 14 października 2017 r., jak każdego roku poprzedzone spotkaniami na cmentarzach Trójmiasta.

W tym dniu obchodzone jest święto Bractwa będące jednocześnie okazją do spotkań towarzyskich.Zebranie odbyło się w gościnnych progach Klubu 3 Flotyli Okrętów na Oksywiu.

Tym razem część inauguracyjną urozmaicił występ zespołu wokalnego kierowanego przez brata Adama Zittermana śpiewem piosenek marynarskich.

Jubilaci i zasłużeni zostali wyróżnieni pamiątkowymi ryngrafami i medalami.

Na 80. rocznicy podniesienia biało-czerwonej Bandery na ORP BŁYSKAWICA w dniu 24 listopada 2017 przedstawicielem Bractwa był brat Marek Miszewski.

9 grudnia 2017 r. odbyło się spotkanie opłatkowe - Walne Zgromadzenie Członków Bractwa