Historia Bractwa ORP Warszawa cz.XII

 

Historia Bractwa ORP Warszawa cz.XII

 

Rozpoczął się kolejny rok działalności naszego Bractwa, pierwsze posiedzenie Zarządu w dn. 30-01 2013 zaszczycił swą obecnością najstarszy członek stowarzyszenia, br. Henryk Kucharski, który ukończył właśnie 85 lat. - Bracie Henryku wszystkiego najlepszego i wielu lat w zdrowiu i pomyślności.

Migawki

Kolejne posiedzenia Zarządu Bractwa poświęcone były :

 • Opracowaniu planu działania Bractwa w roku bieżącym
 • Przygotowaniu co kwartalnego zebrania walnego naszego stowarzyszenia
 • Organizacji IX kotwicowiska
 • Rozwiązywaniu spraw bieżących

Program działania Bractwa na rok 2013

 1. 16 marca 2013 r. - Walne Zgromadzenie Bractwa - sprawozdawcze - 3FO.
 2. 24 kwietnia - udział w uroczystościach wmurowania kamienia węgielnego pod budowę pomnika Marszałka J. Piłsudzkiego w Gdyni.
 3. 09 maja 2013 r. - udział delegacji Bractwa w obchodach Święta SOR 34 plm w Babich Dołach.
 4. 15 czerwca  - udział w uroczystościach Ogólnopolskiej Alei Zasłużonych Ludzi Morza.
 5. 7-9 czerwca 2013 r. - IX Kotwicowisko.
 6. 23 czerwca 2013 r. - udział delegacji Bractwa w obchodach Dni Morza w Gdyni.
 7. 15 sierpnia 2013 r. - udział delegacji Bractwa w obchodach Święta Wojska Polskiego w Gdyni.
 8. 12 października 2013 r. - o godz.11:00 coroczne spotkania grupowe na cmentarzach trójmiasta, a o godz. 13:00 Walne Zgromadzenie Członków Bractwa - obchody święta Bractwa w GKM - spotkanie towarzyskie.
 9. 10 listopada - udział w uroczystości odsłonięcia pomnika Marszałka Józefa Piłsudzkiego w Gdyni.
 10.  11 listopada 2013 r. - udział delegacji Bractwa w obchodach Święta Niepodległości w Gdyni.
 11.  14 grudnia 2013 r. - o godz. 10:00 zwiedzanie Biblioteki Akademii MW. o godz.13:00 Walne Zgromadzenie Członków - spotkanie opłatkowe w GKM.
 12. We wrześniu br. planowana piesza wycieczka po zabytkach Gdyni.

Migawki

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE 16-03-2013

Na coroczne zebranie sprawozdawczo - towarzyskie przybyli bracia oraz siostry z polski i nie tylko z kraju.

Część oficjalna

Zebrani jednomyślnie zaakceptowali propozycję zarządu aby IX kotwicowisko odbyło się w miejscowości  Zwartowo.

Wmurowanie Kamienia Węgielnego pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego.

24 kwietna 2013 r delegacja Bractwa ORP Warszawa uczestniczyła w uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod pomnik Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego.

Migawki

Bractwo ORP Warszawa odwiedza Stolicę

Migawki

Udział delegacji Bractwa w obchodach Święta SOR 34 plm. w Babich Dołach.

Migawki

IX Kotwicowisko.

Zakwaterowanie

Powitania

Podróż wydajnie poprawia apetyt

Obchody Święta Wojska Polskiego w Gdyni

Tradycyjnie jak co roku Bractwo nasze aktywnie uczestniczyło w obchodach dnia Wojska Polskiego

XV lecie istnienia Związku Piłsudczyków

Zaproszona przez Związek Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej, delegacja naszego stowarzyszenia uczestniczyła w obradach i uroczystości z okazji XV rocznicy powołania tegoż Związku do życia.

Święto Bractwa 12-10-2013

Po złożeniu hołdu i zapaleniu świeczek mogiłach Tych, którzy odeszli na "Wieczną Wachtę" - wszyscy udali się do GKM na Oksywiu gdzie odbyła się  część oficjalna oraz spotkanie towarzyskie.

Migawki

Po długim i niecierpliwym oczekiwaniu na tą publikację, doczekaliśmy się na wydanie monografii autorstwa Witolda Koszeli - będącej cennym źródłem wiedzy na temat klasy niszczycieli począwszy od roku 1928 do 2002. 

Precz, precz od nas smutek wszelki...

Udział delegacji Bractwa w obchodach Święta Niepodległości w Gdyni. 11.11.2013

Spotkanie Opłatkowo - Noworoczne 14-12-2013

Wizyta w Bibliotece Akademii MW

GKM

Migawki