Historia Bractwa ORP Warszawa cz.IV

 

Historia Bractwa ORP Warszawa cz.IV

 

Bractwo w dalszym ciągu kontynuuje wypracowane uprzednio formy pracy mające na celu zacieśnienie więzi ze środowiskami - zarówno wojskowymi jak i cywilnymi w naszym kraju. W tym celu zorganizowano szereg spotkań w placówkach wojskowych, cywilnych i kulturalnych. Dla przykładu należało by wymienić np. posiedzenia wyjazdowe w Katedrze Kryminalistyki czy też Radmorze (co zawdzięczamy zaangażowaniu braci Jerzego Wnorowskiego oraz Wacława Wilka)


Brat Jerzy Wnorowski


Brat Wacław Wilk


Brat Ryszard Dobrowolski


W Katedrze Wydziału Kryminalistyki Uniwersytetu Gdańskiego


Ciekawe i fascynujące

Dzięki br. Ryszardowi Dobrowolskiemu członkowie bractwa mogli uzupełnić swe wiadomości o Gdyni i jej historii w nowo otwartym Muzeum Miasta Gdyni.


Zbiórka przed Muzeum Miasta Gdyni


Zwiedzanie zbiorów muzealnych


Brat Ryszard wtłacza wiedzę w nasze mózgownice

Bardzo ważnym dla Bractwa była możliwość utworzenia nowej - własnej strony internetowej. Realizację tego przedsięwzięcia zawdzięcza nasze stowarzyszenie bratu Janowi Różańskiemu, który sfinansował ten projekt. Stroną opiekuje się i czuwa nad jej prawidłowym działaniem pani Monika Wróbel. Słowa uznania należą się także braciom Markowi Miszewskiemu oraz Jackowi Pustelnik, którzy systematycznie wzbogacają publikowane na stronie wiadomości o Bractwie.(lecz jeszcze zostało dużo do zrobienia)


Br. Jan Różański


Pani Monika Wróbel
administrator sieciBrat Marek Miszewski


Brat Jacek Pustelnik


Brat Lucjan Skuza

Sprawność działania każdego zespołu zależy w dużej mierze od organizacji systemu powiadamiania - tym zajął się brat Lucjan Skuza, który systematycznie go usprawnia i aktualizuje.

Dzięki rozpropagowania istnienia i działalności Bractwa, zgłosiło się do nas wielu byłych członków załóg okrętów ORP WARSZAWA /Nr burtowe 271 i 275/, których z radością powitaliśmy w swych szeregach. Z dumą należy podkreślić fakt, iż bracia ci natychmiast włączyli się czynnie do pracy w szeregach naszej organizacji. Doskonałym tego przykładem jest zorganizowanie przez br. Arkadiusza Szczepaniaka i grupy zamieszkałych w okolicy /i nie tylko/ III zbiórki polowej w miejscowości Porąbka, gdzie przyjęliśmy do Bractwa czterech naszych odnalezionych kolegów.


Przejechali pół kraju by spędzić kilka godzin w gronie tych z, którymi łączą ich wspólne przeżycia z pokładu okrętu.

Odznaki Bractwa wręcza Honorowy Prezes Bractwa ORP Warszawa Jerzy Wójcik


Wyróżnieni plakietkami pamiątkowymi członkowie założyciele od lewej bracia Leon Sztejter, Marek Miszewski, Kazimierz Zadora


Brat Arkadiusz Szczepaniak

I znowu na pokładzie - To jest To !!!
I znowu na pokładzie - To jest To !!!


Tak więc grupa członków wyjechała do Porąbki na III zbiórkę polową. A oto kilka migawek z tej udanej imprezy:


Odprawa z przewodnikiem "Jędrzejem" przed wymarszem w teren.


Niektóre sprawy należy
dokładnie przedyskutować


Przygotowania do części oficjalnej


Świetlica w miejscu zakwaterowania


"Jesteśmy tacy jacy jesteśmy"

© J.P.