Historia Bractwa ORP Warszawa cz.III

 

Historia Bractwa ORP Warszawa cz.III

 

W dniu 12 marca 2005 r. w związku z upływem kadencji dotychczasowego zarządu, odbyły się wybory do nowych władz Bractwa. Zgromadzenie jednogłośnie udzieliło ustępującemu zarządowi absolutorium.
      Nowo wybranym prezesem Bractwa został br. Marek Miszewski, wiceprezesami Br. Lucjan Skuza i br. Bogdan Juźwik , skarbnikiem br. Ryszard Dobrowolski, sekretarzem br. Janusz Bobiński, członkami zarządu br. Jan Różański, br. Marek Jaguś, br. Bogdan Kacprowicz i br. Stanisław Śliwa.


ZARZĄD


M.Miszewski


L. Skuza


B. Juźwik


R. Dobrowolski


J. Bobiński


J. Różański


B. Kacprowicz


M. Jaguś


S. Śliwa

 

 

 

 

 


W skład Komisji Rewizyjnej zostali powołani: br. Jan Rusin - przewodniczący, członkowie: br. Leszek Laskowski, br. Mieczysław Marciak i br. Jan Molęda.

KOMISJA REWIZYJNA


J. Rusin


M. Marciak


L. Laskowski


J. Molęda


W związku ze zmianą na stanowisku Kierownika Składnicy MW, podjęto decyzję o przeniesieniu siedziby Bractwa z Składnicy MW do Róży Wiatrów przy ul. Zjednoczenia 2 oraz zadecydowano o utworzeniu Izby Bractwa w domu br. Jana Różańskiego przy ul. Żółtej 6 w Gdyni - Oksywiu.
11 grudnia odbyło się uroczyste otwarcie Izby Pamięci Bractwa ORP Warszawa oraz zwiedzanie Akademii Marynarki Wojennej połączone ze spotkaniem opłatkowym.

MIGAWKI Z ŻYCIA BRACTWA


Z wizytą u Lotników w Babich Dołach


W hangarze


W Izbie Pamięci Bazy Lotnictwa Marynarki Wojennej


Na wspólnym zgromadzeniu stowarzyszeń, zgromadzonych powitał Prezes SOR 34 plm i sympatyków lotnictwa płk pilot rez. Leopold Stachowski.


Spotkanie to zapoczątkowało wzajemną współprace pomiędzy Stowarzyszeniem Oficerów Rezerwy 34 plm i sympatyków lotnictwa a Bractwem ORP Warszawa


Praca wre - za kilka dni uroczyste otwarcie Izby pamięci Bractwa ORP Warszawa


br. M. Marciak pucuje na wysoki połysk eksponat


11 grudnia 2004 - Uroczyste otwarcie Izby Pamięci to bardzo ważna data dla naszego stowarzyszenia.


Bractwo w gościnie w Akademii Marynarki Wojennej


No i dorwali się do symulatora nawigacyjnego br. J. Pustelnik br. K. Synawa


Ci studenci wyglądają podejrzanie


Bractwo w katedrze kryminalistyki Uniwersytetu Gdańskiego


W Ośrodku szkolenia nurków i płetwonurków

Bractwo ORP Warszawa działa i rozwija swą działalność - zaczęło się od towarzyskiego spotkania kilkunastu osób a obecnie mamy w swoich szeregach 89 braci zaś działalność Bractwa spotyka się z dużym zainteresowaniem zarówno środowisk związanych z wojskiem jak i cywilnych.

© J.P.