Historia Bractwa ORP Warszawa cz.II

 

Historia Bractwa ORP Warszawa cz.II

 

Celem integracji wewnętrznej organizacji, zorganizowano I Zbiórkę Polową w miejscowości Garczyn, wydano pierwszą część śpiewnika Bractwa opracowanego i wydanego własnym sumptem przez M. Miszewskiego a także wykonano szereg prac organizacyjnych mających na celu sprawne działania Bractwa, między innymi system wewnętrznego powiadamiania. Od momentu wspólnego wyjazdu do Garczyna datuje się bezpośrednia współpraca z Bractwem Okrętów Podwodnych.


Pierwsza zbiórka polowa - przy wspólnym stole


Kapituła obraduje


Tak było w Garczynie

12 10 2001 złożenie wniosku w sądzie - święto Bractwa.
      Postanowiono, iż dla upamiętnienia tego doniosłego dla naszego stowarzyszenia faktu, dzień 12 października będzie wewnętrznym świętem Bractwa.

      PW dniu 07 listopada 2001 r. Bractwo ORP Warszawa postanowieniem Sądu Rejonowego w Gdańsku zostało wpisane do Rejestru Stowarzyszeń i tym samym uzyskało osobowość prawną.

14 grudnia 2001 r. w Klubie Garnizonowym na Oksywiu odbyło się uroczyste Zgromadzenie Bractwa na którym zostały wręczone członkom stowarzyszenia legitymacje i oznaki Bractwa ORP Warszawa.


Odznaka


Awers Legitymacji

Rok 2002 był rokiem w którym działania Bractwa ukierunkowane były na:

  • Rozwijanie współpracy z 3 FO.
  • Nawiązywanie stosunków z organizacjami o podobnym jak nasza charakterze, oraz władzami i instytucjami lokalnymi.
  • Gromadzeniu materiałów merytorycznych i pamiątek rzeczowych związanych z ORP Warszawa 271 i ORP Warszawa 275.

      Oczywiście co najmniej raz w kwartale spotykaliśmy się wszyscy by "uścisnąć sobie dłonie", przedyskutować bieżące problemy i usiąść przy wspólnym stole.

MIGAWKI Z ŻYCIA BRACTWA


Zarząd pracuje w pocie czoła


Bractwo z wizytą na ORP Warszawa


Jak za dawnych lat