Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze - 22.04.2014r.