Zwiedzanie Biblioteki Akademii Marynarki Wojennej - spotkanie opłatkowe - 14.12.2013r.